09120865334 - 09107440592
درب ضد سرقت سفید مدل سارای

کــــــد: A201

درب ضد سرقت برجسته سفید مدل سارای

روش نصب چهار چوب درب ضد سرقت : 1) در این حالت نصب چهارچوب و درب ضد سرقت در مرحله ی پایانی ساختمان سازی روی فریم انتظارانجام می شود که این روش خوب نیست و باعث افزایش هزینه و از دست رفتن امنیت و کیفیت درب ضد سرقت می شود. 2) در این حالت همزمان با سنگ کاری راهرو و راه پله، بتن ریزی داخل چهارچوب هم انجام شده وبعد از اینکه کلیه کارهای بنایی انجام شد در زمان نصب تجهیزات ساختمان، لنگه درب هم روی لولای چهارچوب انداخته شده و دستگیره و رکوب درب نصب و در پایان درب ریگلاژ می شود. در این روش به دلیل بتن ریزی داخل چهارچوب امنیت و عایق بودن درب ضد سرقت افزایش می یابد.