09120865334 - 09107440592
درب ضد سرقت برجسته مدل نگین

کــــــد: A205

درب ضد سرقت برجسته مدل نگین

چهارچوب درب ضد سرقت: چهارچوب درب ها ضدسرقت یکی از مهم ترین قسمتهای درب ضد سرقت است که با ورقی به ضخامت یک ونیم تا دو میلی متر به وسیله دستگاه رول فورمینگ ساخته می شود. ساخت چهار چوب درب ضد سرقت بهتر است با جوشکاری co2 انجام شود چون مقاومتش نسبت به جوشکاری برق بیشتر است ولی نوع رنگ چهار چوب و زمان پخت آن در کوره در کیفیت ، ماندگاری و مقاومت رنگ چهارچوب در طول زمان بسیار موثر است. چهارچوب ها در امنیت و استحکام درب بسیار مهم هستند که در بخش انواع چهار چوب به طور کامل به شرح آن می پردازیم.قیمت چهار چوبهای درب ضد سرقت به ضخامت ورق ، پهنا، نوع و وزن چهار چوب بستگی دارد . البته رنگ و نوع رنگ کاری و زمان پخت آن هم در قیمت تاثیرگذار است.